Без категория

В процес на обновление

Сайтът на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ в момента се обновява и е възможно часто от секциите [...]

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 15.07.2015 г.

На 15. юли 2015 година бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите на [...]