Без категория

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 15.07.2015 г.

На 15. юли 2015 година бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите на [...]

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30.06.2015 – НЕПРОВЕДЕНО

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание [...]