РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 15.07.2015 г.

На 15. юли 2015 година бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ. Протокола от събранието можете да изтеглите тук. Списък на лицата упражнили правото на глас като пълномощници можете да изтеглите от тук