„Прайм Пропърти БГ“ е първото публично инвестиционно дружество, създадено по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Лицензирано е от Комисията за финансов надзор още през януари 2004 г.
           “Балканска консултантска компания” е водеща българска компания в сферата на инвестиционното банкиране. Развива дейност в повечето балкански страни. През 2002 г. еглавен мениджър по най-голямата емисия ипотечни облигации в България (Българска пощенска банка). Компанията е комениджър по ипотечните облигации на ТБ „България Инвест“. Работи по проект, финансиран от IFC, в бившите Югославски републики и Албания. В Сърбия е консултант при продажбата на „Путник“ – Националната туристическа агенция – и „Турист“ – най-голямата регионална туристическа компания.
След последното капиталово увеличение на „Прайм Пропърти БГ“ на обща стойност 33 милиона BGN, в дружеството има значителни стратегически инвестиции от чуждестранни инвеститори, инвестиционни фондове и частни инвеститори (Западна Европа – 43%; Скандинавски и прибалтийски страни – 10%; Великобритания и САЩ – 17%; Български инвеститори – 30%). Съотношение публични – частни инвеститори 97% към 3%.