Стратегията на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е да изгради и поддържа добре диверсифициран инвестиционен портфейл. Дружеството инвестира в качествени и разнообразни като тип, местоположение и време за реализация проекти, които осигуряват високо ниво на възвръщаемост.
„Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ инвестира в:

  • Офис и търговски площи
  • Жилищни сгради
  • Ваканционни имоти

„Прайм Пропърти БГ“ поддържа баланс между:

  • Инвестиции в готови сгради
  • Развитие на нови недвижими имоти

Стратегията на “Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ е да осигурява финансирането за своите проекти предварително чрез привличане на нов капитал на борсата и чрез банково финансиране като не разчита на предварителни продажби. Компанията се ангажира с даден проект до цялостното му завършване като по този начин се осигурява по-голяма доходност за акционерите.

Дружеството се стреми да поддържа равновесие между текущ доход и капиталова печалба. Добрият баланс осигурява високо ниво на печалба и стабилност на доходите.

Целта на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ е да създаде диверсифицирано портфолио от престижни клиенти – големи български и западни компании, чужди правителствени офиси и др.