Визия

  • „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ се стреми да отстоява позицията си на едно от водещите дружества със специална инвестиционна цел в България.
  • Целта на компанията е да реализира успешно своите текущи проекти и да увеличи размера на инвестициите си, като осигурява все по-добра доходност на своите акционери.
  • Важно за дружеството е дългосрочното бизнес развитие и запазване доверието от страна на инвеститори и партньори.

Мисия

  • „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ е първото дружество със специална инвестиционна цел в България. Инвестира в търговски-, офис-, жилищни площи и ваканционни имоти.
  • Проектите му са на обща стойност над 90 млн. евро.
  • Основните инвеститори в дружеството са големи международни (20%) и местни (70%) институционални инвеститори – пенсионни и застрахователни компании, фондове, производители на хранителни продукти и др.
  • „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ отговаря на необходимостта от изграждане на нови сгради от висок клас в България и чрез своите инвестиции създава по-качествена среда на обитаване.

Ценности

  • Почтеност

„Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ следва принципите за лична и професионална етика. Дружеството стриктно спазва установените законови норми и правила и е отговорен и коректен доверен партньор.

  • Професионализъм

Екипът на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ се състои от висококвалифицирани експерти с дългогодишен професионален опит в България и чужбина, които са мотивирани да работят за успешното реализиране стратегията на дружеството .

  • Проактивност

Експертите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ са доказали способностите си да взимат навременни и отговорни решенияи така да постигат възможно най-добрите резултати при всеки един етап от своята дейност.