• „Прайм Пропърти БГ” е първото и едно от най-големите АДСИЦ в България.
  • Общата стойност на последното капиталово увеличение е 33 милиона BGN.
  • Капитализацията му е около 56 милиона BGN.
  • „Прайм Пропърти БГ” е в списъка на българската фондова борса (BSE код TBIRE).
  • „Прайм Пропърти БГ” има добре диверсифициран портфейл с различни по тип и време на реализация проекти (офис и търговски имоти, ваканционни селища, жилищни сгради), които осигуряват добра възвръщаемост.
  • Значителни стратегически инвестиции в дружеството от чуждестранни инвеститори, инвестиционни фондове и частни инвеститори.Западна Европа – 43%; Скандинавски и прибалтийски страни – 10%; Великобритания и САЩ – 17%; Български инвеститори – 30%; Съотношение публични – частни инвеститори 97% към 3%.
  • Професионално управление на дружеството.