Съвет на Директорите

„ПОБЕДА“ АД с представител:

Сава Чоролеев
Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор

 • Член на Съвета на Директорите на „Победа“ АД, „Българско туристическо дружество Глобалтурс“ АД
 • Завършил Международна търговия в Унгария

Любомир Марков Марков
Зам.Председател на Съвета на Директорите и Независим член на Съвета на Директорите

 • Адвокат в САК
 • Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 

Светослав Иванов Кьосев

Изпълнителен Директор и Независим член на Съвета на Директорите

 • Заемал е експертни и ръководни длъжности в Министерство на икономиката и търговски дружества
 • Регистриран синдик, правен консултант
 • Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

„ДЕЛТА ФУД“ ООД с представител:

Христо Петров Христов

 • Заемал е експертни и ръководни длъжности в „Зит Капитал“ ЕООД и „Калиман“ ЕООД
 • Магистър по право от Югозападен Университет – Благоевград

 

Петър Сяров
Директор за връзки с инвеститорите и по правните въпроси

 • Заемал е експертни и ръководни длъжности в „Зет Пропъртис” АД и „Енерджи Партнърс” АД , вкл. директор за връзки с инвеститорите в „Зет Пропъртис Инвестмънт Фонд” АДСИЦ
 • Магистър по право от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, следдипломна квалификация по международни икономически отношения в Университет Констанц, Германия.