Прайм Пропърти БГ АДСИЦ резюме  (.pdf, 289KB)

 

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ регистрационен документ (.pdf, 789KB)

 

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите (.pdf, 736KB)

 

Протокол от редовното годишно общо събрание на акционерите 30.06.2009 г. (.pdf, 1.2 MB)

 

 

Протокол от заседанието на Общото Събрание на акционерите от 26.10.2009 г. можете да намерите тук.*

 

Списък на представителите на Общото Събрание на акционерите от 26.10.2009 г. можете да намерите тук.

 

Протокол от заседанието на Общото Събрание на акционерите от 21.06.2010 г. можете да намерите тук.

 

* Молим акционерите, които искат да се запознаят с изчерпателния протокол от ОСА да се обърнат към Директора за връзка с инвеститорите – 02/ 811 90 54