Прайм Пропърти БГ” е първото акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) в България. Дружеството инвестира в търговски-, офис-, жилищни площии ваканционни имоти като реализира доход чрез тяхното закупуване, изграждане, отдаване под наем и продажба.