(Bulgarian) РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, 29.06.2023 г., 13:30, София, ул.”Дамян Груев” 1, ет.5

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

На Вашето внимание предствавям поканата, материалите и текст на пълномощното-образец за събранието

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

ТЕКСТ НА ПЪЛНОМОЩНОТО – ОБРАЗЕЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГФО НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ за 2022 част 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГФО НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ за 2022 част 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГФО НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ за 2022 част 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КОНСОЛИДИРАН ГФО НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ за 2022 част 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КОНСОЛИДИРАН ГФО НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ за 2022 част 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КОНСОЛИДИРАН ГФО НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ за 2022 част 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР – ИНДИВИДУАЛЕН ГФО ППБГ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР – КОНСОЛИДИРАН ГФО ППБГ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ДОКЛАД ПО ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В ППБГ за 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДОКЛАД НА ДВИ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ за 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на ППБГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8ПРЕПОРЪКА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на ППБГ