РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 20.06.2018г. от 13:00ч.

[...]

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 29.06.2017 г. от 14:00 ч. и НОВИ ТОЧКИ по ИСКАНЕ НА АЦИОНЕР

На 29.06.2017 г., от 14:00 ч., в седалището, на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул."Антим [...]