Прайм Пропърти БГ АДСИЦ

ул. Антим I 14
София, България
Телефон: +359 2 811-9050
Факс: +359 2 811-9051
e-mail: office@primepropertybg.com