ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРОВЕДЕНО НА 13.12.2016

За регистриран одитор, който да завери финансовите отчети на дружеството за 2016 година беше избрана госпожа Маргарита Ташева Радева, диплом No.0134. Тук можете да се запознаете с протокола от Общото събрание и списъка на акционерите.

protocol_iosa_-ppbg_13_12_2016 spisak_na_akcionerite_iosa_13_12_2016