РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 29.06.2017 г. от 14:00 ч. и НОВИ ТОЧКИ по ИСКАНЕ НА АЦИОНЕР

На 29.06.2017 г., от 14:00 ч., в седалището, на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.“Антим I-ви“ No.14, ще се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА). Любезно каним всички акционери и лица, представляващи акционери да вземат участие в събранието. В прикачените файлове представяме на Вашето внимание: текста на поканата за общото събрание, съдържаща дневния ред на събранието и допълнително изискуемата информация по ЗППЦК, образеца на пълномощно за представителство на събранието и материалите за събранието. Същите са на разположение на всички заинтересувани в офиса на дружеството, на горепосочения адрес.
ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 29_06_2017
Pokana za Redovno Godisno Obsto Sabranie na Akcionerite_RGOSA_2017

Pril 1 RGOSA PPBG 2017 Godishen finansov otcet

Pril 2 RGOSA PPBG 2017 Consolidiran Godishen Finansov Otcet

Pril 3 RGOSA PPBG 2017 Doklad na oditora GFO

Pril 4 RGOSA PPBG 2017 Doklad na oditora GFO consolidiran

Pril 5 RGOSA PPBG 2017 Doklad politika vaznagrajdenia

Pril 6 RGOSA PPBG 2017 Doklad na directora za vruzki s investitorite

Pril 7 RGOSA PPBG 2017 Doklad na Oditnia komitet

Pril 8 RGOSA PPBG 2017 Predlojenie za izbor na oditor

Predlojenie Pobeda RGOSA 2017

Dneven_red_PPBG_RGOSA_2017

Palnomostno_obrazec RGOSA 2017 last

Iskane Kaliman Invest 223a_TZ

Iskane_SVS_223a_TZ