РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 29.06.2017 г. от 14:00 ч. и НОВИ ТОЧКИ по ИСКАНЕ НА АЦИОНЕР

На 29.06.2017 г., от 14:00 ч., в седалището, на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул."Антим I-ви" No.14, ще се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА). Любезно каним всички [...]

Read more

В процес на обновление

Сайтът на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ в момента се обновява и е възможно часто от секциите да не [...]

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 15.07.2015 г.

На 15. юли 2015 година бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Прайм [...]