РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 29.06.2017 г. от 14:00 ч. и НОВИ ТОЧКИ по ИСКАНЕ НА АЦИОНЕР

На 29.06.2017 г., от 14:00 ч., в седалището, на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул."Антим I-ви" No.14, ще се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА). Любезно каним всички [...]

Read more

ОСА 04/04/2016

Протокол от Общото събрание на Прайм Пропърти БГ можете да свалите от тук. Списък на [...]

Редовното годишно общо събрание на акционерите

На 04.04.2016 г., от 13:00 часа, ще се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Прайм [...]