ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

Съветът на директорите на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, София, ЕИК 131148642, на основание чл.115, ал.(1) [...]

ОСА 04/04/2016

Протокол от Общото събрание на Прайм Пропърти БГ можете да свалите от тук. Списък на [...]